Hongkong
HONGKONG

SZE SUN AQUARIUM
Flat A,2/F Shui Wing Ing. Bldg.
12-22 Tai Yuen St.
Kwai Chung
N.T., Hong Kong